Việt Nam - Tổ Quốc nhìn từ biển

[PetroTimesMedia] Sứ mệnh ngành Dầu khí: Làm chủ khoa học và quản trị biến động

12:54 | 02/02/2023

|
Ngành Dầu khí không đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khi đó vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội giúp ngành Dầu khí chuyển mình, đổi mới tư duy sản xuất để mang lại nhiều hiệu quả.