[PetroTimesMedia] Nỗ lực hồi sinh Nhiệt điện Thái Bình 2

21:47 | 02/05/2023

|
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình có tổng công suất 1200 MW vừa chính thức đi vào hoạt động sau 12 năm với rất nhiều khó khăn và vướng mắc. Đây là kết quả của quyết định đúng đắn về tiếp tục đầu tư để hoàn thiện Nhà máy và đó cũng là bản lĩnh dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm của các nhà lãnh đạo và quản lý đối với dự án này trong 5 năm qua.