[PetroTimesMedia] Nhìn lại sự cố nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon tại Vịnh Mexico (Mỹ) năm 2010

09:00 | 10/08/2022

|
Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon xảy ra vào ngày 20/4/2010, cướp đi sinh mạng của 11 công nhân và làm tràn hơn 4 triệu thùng dầu vào Vịnh Mexico.