Ô nhiễm nguồn nước vẫn xảy ra ở các điểm nóng

10:53 | 08/04/2020

|
Theo Tổng cục Môi trường, qua quan trắc chất lượng môi trường quốc gia tại 28 tỉnh, thành phố ở miền Bắc cho thấy ô nhiễm nguồn nước vẫn xảy ra ở các điểm nóng.

Việc quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường quốc gia, quan trắc mang tính liên vùng, liên tỉnh và xuyên biên giới, quan trắc tại các điểm nóng, đặc thù và nhạy cảm về môi trường trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh (gọi tắt là các tỉnh miền Bắc).

Theo đó, kết quả tính toán giá trị WQI trên 5 lưu vực sông (LVS) đợt 1/2020 (tháng 2/2020) phản ánh chất lượng môi trường nước trên các LVS khu vực phía Bắc khá tốt.

o nhiem nguon nuoc van xay ra o cac diem nong
Ảnh minh họa

Trong số 185 điểm quan trắc trên 5 LVS, có đến 70% các điểm quan trắc có giá trị WQI đạt ở mức rất tốt đến tốt; 18% ở mức trung bình và 12% số điểm quan trắc có giá trị WQI mức kém, mức xấu.

Các điểm có giá trị WQI ở mức xấu tập trung trên các điểm nóng về ô nhiễm môi trường (LVS Nhuệ Đáy: đoạn sông Nhuệ chảy qua địa phận Hà Nội, các sông nội thành Hà Nội; LVS Cầu: đoạn sông Ngũ Huyện Khuê; đoạn suối Loàng, cầu Bóng Tối) do tiếp nhận nước thải sinh hoạt của TP Hà Nội , TP Thái Nguyên và nước thải làng nghề (tỉnh Bắc Ninh) chưa qua xử lý, xả thải ra LVS.

Nhìn chung chất lượng môi trường nước đợt 1/2020 (tháng 2/2020) và thời điểm quan trắc gần nhất tháng 11/2019 có kết quả tương đồng do cùng giai đoạn mùa khô năm 2019-2020.

​Trên các LVS Hồng - Thái Bình, LVS Mã - Chu, Cả La (sông Lam, sông La) môi trường nước sông khá sạch, nước sông sử dụng được cho các mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Trên LVS Nhuệ - Đáy và LVS Cầu, ô nhiễm vẫn tiếp diễn trên các điểm nóng về môi trường.

Tại LVS Cầu, ô nhiễm xuất hiện chính trên sông Ngũ Huyện Khê, tại điểm quan trắc Cầu Đào Xá (WQI=12). Nguyên nhân do tiếp nhận nước thải làng nghề giấy Phong Khê - Bắc Ninh, giá trị BOD5 (133 mg/L) cao gấp 9 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại B1(15mg/L); suối Bóng Tối cũng thường xuyên bị ô nhiễm do nước thải từ các khu dân cư TP Thái Nguyên, giá trị DO=1,8 và N-NH4 cao gấp 31 lần QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại B1(0,9 mg/L).

Tại LVS Nhuệ - Đáy: ô nhiễm vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu được cải thiện tại dòng chính sông Nhuệ và các đoạn sông nội thành Hà Nội. Giá trị các thông số COD, BOD5 cao gấp 5-6 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Chất lượng nước sông Đáy tốt hơn so với sông Nhuệ.

Xuân Hinh

  • bidv-pay
  • yen-tu