Nghỉ 5 ngày liên tục dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5

17:52 | 30/01/2023

|
Do dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 năm nay trùng với giỗ Tổ Hùng Vương và ngày cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục.

Theo quy định tại Điều 112, Bộ Luật Lao động năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), 1 ngày Chiến thắng 30/4 và 1 ngày Quốc tế lao động 1/5.

Đặc biệt năm nay, 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), 30/4 và 1/5 nối tiếp nhau và trùng vào cuối tuần nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Nghỉ 5 ngày liên tục dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5
Nghỉ 5 ngày liên tục dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5

Cụ thể, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) là ngày 29/4 dương lịch, tiếp đó là ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào thứ Bảy, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo (ngày 2/5). Còn ngày 30/4 trùng vào Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào ngày 3/5.

Như vậy, năm nay, người lao động sẽ được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động từ ngày 29/4 tới hết ngày 3/5, tổng là 5 ngày nghỉ liên tục.

Lịch nghỉ 5 ngày liên tục nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với đơn vị nghỉ hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, người lao động được nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 5 ngày liên tục, từ ngày 29/4 đến hết 3/5 (Trong đó, ngày 02 và 03/5 là ngày nghỉ bù do ngày Giỗ Tổ và ngày 30/4 rơi vào ngày nghỉ hằng tuần).

Đối với đơn vị nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật, người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 4 ngày liên tục, từ ngày 29/4 đến hết 2/5 (trong đó, ngày 2/5 là ngày nghỉ bù do ngày 30/4 rơi vào ngày nghỉ hằng tuần).