Nâng cao năng lực, đẩy nhanh tiến độ đào lò

06:15 | 06/10/2022

|
(PetroTimes) - Những năm qua, mặc dù được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) quan tâm, hỗ trợ nhưng công tác đào lò vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Bởi vậy, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất than hầm lò, xây lắp mỏ cần có những giải pháp đột phá, thúc đẩy công tác đào lò.
Nâng cao năng lực, đẩy nhanh tiến độ đào lò
Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị công tác đào lò năm 2022

Mới đây, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đã chủ trì hội nghị về nâng cao tiến độ công tác đào lò.

Theo báo cáo của Ban Kỹ thuật công nghệ mỏ (KCM) tại hội nghị, dự kiến 9 tháng năm 2022, tổng số mét lò đào đạt 188.500m, bằng 73,1% kế hoạch năm (KHN), trong đó lò chuẩn bị sản xuất (CBSX) gần 184.000m, lò xây dựng cơ bản (XDCB) hơn 5.500m.

Trong quý II và quý III/2022, thực hiện chỉ đạo của TKV về đẩy mạnh sản xuất than, công tác đào lò cũng tăng so với quý I/2022, đạt bình quân 20.000 - 23.000 m/tháng.

Tính đến hết tháng 9/2022, có 5/13 doanh nghiệp sản xuất than hầm lò đạt trên 75% KHN gồm: Hạ Long, Mạo Khê, Dương Huy, Uông Bí và Mông Dương. Các doanh nghiệp đạt tiến độ kế hoạch (KH) gồm: Vàng Danh, Quang Hanh, Hà Lầm, Hòn Gai. Các doanh nghiệp đạt thấp so với KH: Thống Nhất, Núi Béo, Khe Chàm, Nam Mẫu, nguyên nhân chủ yếu do thiếu lao động và việc thuê ngoài không đạt KH.

Hiện nay, toàn TKV có 10 hệ thống thiết bị đào lò EBH, trong đó Than Vàng Danh có 2 máy, còn lại thuộc Hạ Long, Than Khe Chàm, Than Dương Huy, Uông Bí, Nam Mẫu. Qua đánh giá thực tế, các thiết bị đều phù hợp với điều kiện địa chất, thực tế sản xuất của các doanh nghiệp, năng suất cao, giảm nhân công. Một số doanh nghiệp sử dụng máy đào lò AM45.

Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong công tác đào lò. Đối với đào lò đá, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền đào lò như máy đào lò Combai, xe khoan, máy xúc. Đối với lò phân tầng, lò thông gió có tiết diện nhỏ, doanh nghiệp áp dụng máy xúc mini kết hợp máng cào.

Công ty Xây lắp mỏ - TKV qua 9 tháng năm 2022 đã đào lò đạt 15.000m, bằng 75% KHN, chủ yếu đào lò XDCB, các lò có tiết diện lớn, các dự án phục vụ các doanh nghiệp Than Nam Mẫu, Quang Hanh, Dương Huy, Mông Dương...

Trong quý IV/2022, dự kiến các doanh nghiệp đào tổng số 75.000m lò, trong đó lò XDCB 1.200m, lò CBSX 74.000m; phấn đấu cả năm 2022 đạt 263.600m, trong đó lò XDCB 5.700m, còn lại là lò CBSX.

Nâng cao năng lực, đẩy nhanh tiến độ đào lò
Thợ lò Công ty Than Thống Nhất mỗi ngày làm việc 8 tiếng dưới độ sâu trung bình 200m so với mặt nước biển

Ban KCM cũng đã trình bày KHN 2023. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu của sản xuất than, tổng số mét lò đào 277.000m, trong đó lò XDCB 6.600m, tăng 900m so với năm 2021 và lò CBSX 270.000m, tăng 13.000m so với năm 2021. Các doanh nghiệp sản xuất than hầm lò tự làm 223.000m, Công ty Xây lắp mỏ - TKV thực hiện 20.000m.

Về giải pháp nâng cao năng suất đào lò than, Ban KCM yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục bố trí, huy động tối đa thiết bị đào lò cơ giới hóa như máy đào lò EBH, máy đào lò Combai, máy xúc lật hông, máy xúc mini, máng cào...; đồng thời rà soát toàn bộ mét lò, bố trí dây chuyền, thiết bị cơ giới hóa cho sản xuất, đầu tư công nghệ, thiết bị mới, đẩy mạnh tốc độ đào lò; lựa chọn thuê ngoài các doanh nghiệp đào lò có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ, sản lượng.

Công ty Xây lắp mỏ - TKV cần tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp đào lò chủ lực của TKV; khẩn trương đầu tư 2 dây chuyền đào lò đá trong năm 2022 và đầu tư thêm 1 dây chuyền trong năm 2023 để tăng năng lực đào lò; tập trung thực hiện các đường lò chính, đường lò XDCB, lò khai thông, xuống sâu, đi xa, đáp ứng công tác đào lò cho các doanh nghiệp than: Dương Huy, Quang Hanh, Nam Mẫu, Mông Dương...

Tại hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất than hầm lò, xây lắp mỏ, các ban chuyên môn và lãnh đạo TKV đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao năng lực, đẩy nhanh tốc độ đào lò như đầu tư công nghệ mới, thiết bị cơ giới hóa đào lò, công tác vận tải vật tư, vận chuyển người, đồng bộ đào lò, bốc xúc, vận chuyển, cơ chế chính sách cho thợ đào lò, thu hút tuyển dụng lao động, sự tự chủ của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác đào lò.

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, công tác đào lò có vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất than, đặc biệt là tăng sản lượng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác đào lò trong những năm qua mặc dù được TKV quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do vậy, Tổng giám đốc TKV yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất than hầm lò, xây lắp mỏ cần có những giải pháp đột phá, thúc đẩy công tác đào lò, đặc biệt là tự chủ trong sản xuất, nâng cao năng lực đào lò, đẩy nhanh tiến độ đào lò, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tăng sản lượng than trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp cần xác định rõ, việc hoàn thành KH được giao là mục tiêu mà giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc TKV. Bởi vậy, trong quý IV/2022, các doanh nghiệp cần tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh công tác đào lò, hoàn thành chỉ tiêu đào lò không thấp hơn KH được giao năm 2022.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp phải bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, Tổng giám đốc TKV về công tác đào lò, yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động trong công tác đào lò, đồng bộ các giải pháp, khắc phục các tồn tại hạn chế về thiếu lao động, thiết bị; đặc biệt là đầu tư, áp dụng công nghệ mới, thiết bị cơ giới hóa phù hợp để tăng năng suất lao động, giảm nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho công nhân; quan tâm chế độ chính sách tiền lương, thi đua khen thưởng để thúc đẩy sản xuất, thu hút lao động.

Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải cũng lưu ý, Công ty Xây lắp mỏ - TKV tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong sản xuất, tạo những đột phá về đào lò, khẳng định là doanh nghiệp chủ lực trong đào lò của TKV.

Năm 2023, để đáp ứng yêu cầu của sản xuất than, tổng số mét lò đào đạt 277.000m, trong đó lò XDCB 6.600m, tăng 900m so với năm 2021 và lò CBSX 270.000m, tăng 13.000m so với năm 2021. Các doanh nghiệp sản xuất than hầm lò tự làm 223.000m, Công ty Xây lắp mỏ - TKV thực hiện 20.000m.

Thành Công

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps