Thứ hai 27/01/2020 01:03
Tổng Công ty khoáng sản Vinacomin:

Mục tiêu tăng trưởng nhanh, nhưng phải phát triển bền vững

08:00 | 26/07/2015

|
Năm nay, Tổng Công ty Khoáng sản (Vimico) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chính thức bán cổ phiếu và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Mặc dù trước mắt còn nhiều việc phải làm song cũng là cơ hội giúp tổng công ty vươn lên mạnh mẽ hơn.  

Những khó khăn trước mắt

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm nay, Vimico đứng trước nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là giá bán các sản phẩm khoáng sản như kim loại, kim loại màu đều giảm mạnh. Chẳng hạn như đồng tấm giảm gần 20%, quặng sắt giảm 45%, thiếc thỏi giảm 25%... so với giá bán bình quân năm 2014. Ngoài ra, các chi phí đầu vào như điện, xăng dầu, các loại thuế, phí ở mức cao; tài nguyên một số điểm mỏ có biến động giảm nhiều so với kế hoạch; Nhà nước thực hiện thu tiền sử dụng tài liệu địa chất, tiền cấp quyền khai thác, ký quỹ đầu tư… cũng là những khó khăn không nhỏ làm cho sản xuất của tổng công ty, khiến doanh thu và hiệu quả sản xuất giảm. Nhiều nơi đã có tác động đến công ăn việc làm của người lao động.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Tập đoàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự linh hoạt trong điều hành sản xuất, cùng với nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn tổng công ty nên hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm Vimico cơ bản vẫn giữ được ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được gần 50% kế hoạch năm. Doanh thu toàn tổng công ty đạt 1.588 tỉ đồng; nộp ngân sách 250 tỉ đồng, tiền lương bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng. Chưa có đơn vị nào phải giảm sản xuất, việc làm của người lao động cơ bản ổn định.

Công nhân luyện đồng Lào Cai, Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin

Để khắc phục những khó khăn trên, nhất là về giá bán giảm, theo Tổng giám đốc Vimico Nguyễn Tiến Mạnh thì một số mục tiêu chính của tổng công ty cần triển khai ngay đó là, tăng cường công tác kiểm soát chi phí giá thành, làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015. Theo kế hoạch, năm 2015, tổng công ty phấn đấu sản xuất đồng tấm 11.500 tấn; kẽm thỏi 99,95% Zn 10.000 tấn; vàng 550kg; tinh quặng sắt 63% Fe 102.000 tấn; doanh thu 3.424 tỉ đồng… 

Ngoài ra, tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các dự án trọng điểm; tập trung huy động vốn vào hoạt động thăm dò các dự án trọng điểm; bám sát kế hoạch phối hợp kinh doanh đã ký với Tập đoàn, rà soát, hiệu chỉnh lại kế hoạch để hoạt động SXKD phù hợp với diễn biến thị trường; kiện toàn lại đội ngũ cán bộ từ quản lý tới chuyên môn nghiệp vụ, tinh giản lao động dôi dư, siết chặt công tác tuyển dụng lao động để đạt hiệu quả tốt nhất, phấn đấu không bị lỗ; đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động v.v…

Phát triển mạnh mẽ hơn nhờ chỉ đạo quyết liệt

Trong chỉ đạo điều hành các đơn vị, tổng công ty quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao năng suất, hiệu quả trong các hoạt động SXKD; Tiếp tục tập trung triển khai làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng cường kiểm soát công tác quản lý vật tư; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Vimico như: Dự án Mở rộng nâng công suất mỏ tuyển đồng Sin Quyền; Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai; Dự án Khai thác hầm lò mỏ Vi Kẽm; Tập trung các nguồn lực để nhanh chóng đưa Dự án Khu Liên hợp gang thép Cao Bằng vào hoạt động trong quý III/2015; rà soát, sắp xếp lao động phù hợp với tình hình hiện nay và tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn 2020 theo kế hoạch đã được phê duyệt…

Tổng công ty sẽ đẩy mạnh bán cổ phiếu theo phương án cổ phần hóa tổng công ty mẹ, đưa tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đạt hiệu quả. Theo đó, tổng công ty hướng tới mục tiêu về mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh doanh, cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, đảm bảo sự ổn định trên cơ sở đổi mới có sự kế thừa những thành tựu đã đạt được nhằm gia tăng mọi năng lực sản xuất sẵn có trong tổng công ty, khai thác các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn, phát huy các lợi thế thị trường nội bộ của Tập đoàn nhằm mục tiêu tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm khoáng sản và kim loại của nền kinh tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Cũng cần phải khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế, song từ khi trở thành đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Vimico ngày càng được hoàn thiện hơn. Được tiếp nhận một cơ chế quản lý thống nhất đồng bộ theo đặc thù của ngành than - khoáng sản, tổng công ty đã nhanh chóng tiếp cận và triển khai các công cụ, cơ chế quản lý như: củng cố chế độ hạch toán kế toán, thống kê, nâng cao hiệu lực điều hành, hiệu quả SXKD thông qua cơ chế hợp đồng phối hợp kinh doanh, khoán quản trị chi phí, trả lương giãn cách theo ngành nghề, quản lý giá bán sản phẩm chủ yếu thông qua cơ chế đấu giá, một số dự án lớn đã được đưa vào sản xuất có hiệu quả như nhà máy kẽm điện phân, tổ hợp đồng Sin Quyền... góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả SXKD của tổng công ty, đã tạo nên diện mạo mới cho Vimico như ngày hôm nay.

 

Minh Châu

Năng lượng Mới 442

loading...