Mở thêm các cửa xả hồ Hòa Bình, Sơn La

10:45 | 13/06/2022

|
(PetroTimes) - Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa yêu cầu hồ Sơn La mở thêm cửa xả đáy thứ hai, hồ Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy và thứ ba, thứ tư trong ngày 13/6.
Mở thêm các cửa xả hồ Hòa Bình, Sơn La
hồ Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ ba vào hồi 14h ngày 13/6, mở cửa xả đáy thứ tư vào hồi 20h ngày 13/6 (ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Công điện số 05/CĐ-QG của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai gửi các Giám đốc các Công ty Thủy điện, hồ Sơn La mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 14h ngày 13/6; hồ Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ ba vào hồi 14h ngày 13/6, mở cửa xả đáy thứ tư vào hồi 20h ngày 13/6. Ngoài ra, hồ Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy vào hồi 16h ngày 13/6 tại.

Công điện cho biết, lúc 7h ngày 13/6, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 204,76m, lưu lượng về hồ 3.557 m3/s, lưu lượng xả 4.668m3/s (hồ đang mở 1 cửa xả đáy với lưu lượng 1.684 m3/s). Mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 109,82m, lưu lượng về hồ 5.119 m3/s, lưu lượng xả 5.654m3/s (hồ đang mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng 3.324 m3/s). Mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,24m, lưu lượng về hồ 845 m3/s, lưu lượng xả 1.753m3/s (hồ đang mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng 992 m3/s).

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Sơn La và Hòa Bình tiếp tục thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản; nghiêm cấm người dân không tiến hành các hoạt động quay phim, chụp ảnh và các hoạt động tại khu vực nguy hiểm ở chân đập và hạ lưu đập.

Các tỉnh, thành phố khu vực hạ du tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn số 298/VPTT ngày 11/6 và số 293/VPTT ngày 1/6 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, trong đó đặc biệt lưu ý mực nước hạ du hồ Hòa Bình sẽ tăng nhanh, hạ du hồ Tuyên Quang sẽ giảm.

Đồng thời các Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Sơn La và Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Sơn La về cao trình 200m. Mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105m. Mực nước hồ Tuyên Quang về cao trình 105,2m trước ngày 15/6 (hiện nay, mực nước hồ Sơn La đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 4,76m. Mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 4,82m. Mực nước hồ Tuyên Quang cao hơn mực nước trước lũ là 1,04m).

Xả lũ hồ Sơn La và Hòa Bình: Khuyến nghị đối với người dân 13 tỉnh, thànhXả lũ hồ Sơn La và Hòa Bình: Khuyến nghị đối với người dân 13 tỉnh, thành

H.T

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • novaland-16-8
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • sao-thai-duong