[Infographic] Điện gió ngoài khơi – tài nguyên năng lượng tái tạo vô tận

06:55 | 02/04/2020

|
Với bờ biển dài hơn 3.000km, diện tích vùng biển hơn 1 triệu km2 cùng nhiều vùng gió có vận tốc và thời lượng tốt, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió ngoài khơi.