Họp thường trực chính phủ về quy chế dầu khí

16:18 | 03/03/2021

|
Cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về quy chế tài chính đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vào sáng nay ngày 3/3.