Hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia BHTN

18:45 | 24/11/2021

|
(PetroTimes) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) Việt Nam cho biết, ngày 20/12 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia BHTN
Sau ngày 30/11, người lao động đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ sẽ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN (ảnh minh họa)

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 23/11 đã có 342.652 đơn vị gửi danh sách xác nhận hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 11.734.372 người lao động đang tham gia BHTN, bằng 95,8% tổng số đơn vị đã nhận danh sách rà soát và bằng 99,1% số lao động đã được cơ quan BHXH gửi danh sách rà soát.

Hiện nay còn một số đơn vị chưa gửi danh sách người lao động (cập nhật đúng, đủ thông tin về số tài khoản ngân hàng, số điện thoại...) thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan BHXH để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ BHTN theo quy định.

Theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với người lao động đã dừng tham gia BHTN, còn thời gian bảo lưu đóng BHTN có nhu cầu nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện để nhận gói hỗ trợ. Hạn cuối tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của người lao động thuộc nhóm này là đến hết ngày 20/12. Thời gian cơ quan BHXH phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất vào ngày 31/12.

Cũng theo quy định tại Quyết định số 28, sau ngày 30/11, người lao động đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ sẽ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN (tương tự như thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ dành cho người lao động đã đừng tham gia và đang có quá trình bảo lưu đóng BHTN) để được nhận hỗ trợ.

Tính đến hết ngày 23/11, BHXH các tỉnh, thành phố đã giải quyết hỗ trợ cho 12.154.979 lao động, trong đó có 11.302.971 lao động đang tham gia BHTN và 852.008 người đã dừng tham gia BHTN, với tổng số tiền hỗ trợ là 28.860 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 23/11, cơ quan BHXH giải quyết hưởng hỗ trợ cho 852.008 người đã dừng tham gia BHTN. Tuy nhiên, còn một lượng lớn người lao động thuộc nhóm này chưa thực hiện thủ tục với cơ quan BHXH để nhận hỗ trợ. Bên cạnh đó còn một số người lao động bị từ chối giải quyết hưởng do không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, hoặc phải điều chỉnh, bổ sung thông tin để đảm bảo đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định.

Người lao động khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Quyết định 28/2021, Nghị quyết 116, cần lưu ý một số nội dung cơ bản sau:

Đối với người lao động đã dừng tham gia BHTN:

Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 - Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) ban hành kèm theo Quyết định 2192/QĐ-BHXH năm 2019 chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Đối với người lao động đang tham gia BHTN:

Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg; trường hợp chưa khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.

Sau ngày 30/11/2021, người lao động chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg . Cụ thể: Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả cho hơn 8 triệu lao độngQuỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả cho hơn 8 triệu lao động
Gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả như thế nào?Gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả như thế nào?

T.H