Hạn cuối cùng phải nộp lệ phí môn bài là khi nào?

17:00 | 19/03/2020

|
Bên cạnh các quy định mới về miễn lệ phí môn bài, kê khai lệ phí môn bài đối với một số trường hợp, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về thời hạn nộp lệ phí môn bài.

Ngày 24/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Bên cạnh các quy định mới về miễn lệ phí môn bài, kê khai lệ phí môn bài đối với một số trường hợp, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về thời hạn nộp lệ phí môn bài.

han cuoi cung phai nop le phi mon bai la khi nao
Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020) quy định thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau: Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn. Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Bên cạnh đó, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau: Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động. Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm ra hoạt động.

P.V

han cuoi cung phai nop le phi mon bai la khi naoMiễn lệ phí môn bài với doanh nghiệp mới thành lập
han cuoi cung phai nop le phi mon bai la khi naoThêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài
han cuoi cung phai nop le phi mon bai la khi naoDoanh nghiệp mới thành lập được miễn phí môn bài trong 3 năm

loading...
  • pvp-ctcp