Hà Nội tiến hành đo lường chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ hành chính

15:15 | 22/10/2021

|
(PetroTimes) - Từ ngày 25/10 đến cuối năm, Hà Nội sẽ tiến hành đo lường Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của cá nhân, tổ chức đối với các Sở, cơ quan ngang sở, các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội.

Kế hoạch mới ban hành của UBND TP Hà Nội cho biết việc thực hiện đo lường hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Thông qua kết quả đo lường chỉ số hài lòng, tiếp tục có những giải pháp mới, mang tính đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.

Hà Nội tiến hành đo lường chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ hành chính
Từ ngày 25/10 đến cuối năm, Hà Nội tiến hành đo lường chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ hành chính (ảnh minh họa)

Đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị, địa bàn được khảo sát từ ngày 1/1/2021.

Thành phố sẽ khảo sát 1.250 phiếu tại các sở, cơ quan ngang sở, mỗi đơn vị được lựa chọn 2 TTHC; khảo sát 4.800 phiếu đối với UBND các quận, huyện, thị xã, mỗi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ khảo sát 3 lĩnh vực. Phương án khảo sát là qua Bưu điện (trên cơ sở danh sách cá nhân, tổ chức đã hoàn thành giao dịch và nhận kết quả từ 1/1/2021 đến thời điểm khảo sát) và khảo sát trực tiếp tại bộ phận Một cửa.

Theo phân bổ này, lĩnh vực được khảo sát tại Sở Công Thương là: An toàn thực phẩm và Hóa chất. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo là: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục. Tại Sở Giao thông vận tải là: Xây dựng và Đăng kiểm. Tại Sở Kế hoạch đầu tư là: Thủ tục đăng ký kinh doanh và Đầu tư xây dựng. Sở Ngoại vụ là: Thủ tục về Công tác lãnh sự và Công tác lễ tân Nhà nước. Sở Tài chính là: Quản lý giá/quản lý công sản và Tin học, thống kê tài chính…

Đối với khối quận, huyện, thị xã, các lĩnh vực được khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức là: Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội; các lĩnh vực khác gồm: Đăng ký kinh doanh, quản lý đô thị, văn hóa thông tin.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội được TP Hà Nội giao chủ trì triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát theo yêu cầu, tiến độ đề ra. Tổng hợp dữ liệu điều tra xã hội học, xây dựng báo cáo kết quả đo lường chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương và các quận, huyện, thị xã năm 2021.

Năm 2020, là năm thứ tư triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Hà Nội đạt 85,15%, tăng 5,06% so với năm 2019 (năm 2019 đạt 80,09%), xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phôd và tăng 19 bậc so với năm 2019 (năm 2019 xếp thứ 52/63 tỉnh, TP).

Đặc biệt, 2020 là năm Hà Nội đạt kết quả Chỉ số hài lòng cao nhất trong 4 năm Bộ Nội vụ đánh giá (năm 2017 đạt 76,53%, năm 2018 đạt 83%, năm 2019 đạt 80,09%) và là năm thứ ba liên tiếp đạt trên 80%, được xếp vào nhóm tỉnh, thành phố có Chỉ số Hài lòng bền vững (đạt trên 85%).

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính của TP Hà Nội so với tỉnh cao nhất còn cao (chênh 10,01%), trong đó về tiêu chí “Tiếp cận dịch vụ” có tăng nhưng chuyển biến chậm (chỉ tăng 1,71%).

Kết quả khảo sảt xét 4 trong số 13 mong đợi có tỷ lệ người dân lựa chọn nhiều nhất trong năm 2020 cho thấy: 58,82% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn tiếp tục đơn giản hóa TTHC; 43,85% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; 42,21% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện; 41,27% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.