Hà Nội sẽ phủ sóng 5G tại toàn bộ trường học, bệnh viện và điểm du lịch

07:05 | 29/07/2021

|
(PetroTimes) - Theo mục tiêu được UBND TP Hà Nội ban hành đến năm 2030 Hà Nội sẽ phủ sóng mạng 5G tại toàn bộ các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch.
Mạng 5G sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam như thế nào?Mạng 5G sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam như thế nào?
Nhiều thuê bao tại Hà Nội, TP HCM sắp được dùng 5GNhiều thuê bao tại Hà Nội, TP HCM sắp được dùng 5G

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hà Nội sẽ phủ sóng 5G tại toàn bộ trường học, bệnh viện và điểm du lịch
Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của TP Hà Nội. Thông qua Kế hoạch giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông phải đổi mới tư duy, hành động, sáng tạo trong quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo Kế hoạch, TP Hà Nội đưa ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; 100% hộ gia đình có địa chỉ số; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; 100% số thuê bao di động là băng rộng, số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt tỷ lệ 30%; tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng ít nhất 1 điện thoại thông minh (Smartphone) đạt 95% trở lên; 80% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.

Đến năm 2030, TP Hà Nội phấn đấu phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; 100% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.

Để cụ thể hóa được các mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tăng cường phát triển hạ tầng viễn thông. Trong đó, sẽ phát triển mạng di động 5G và băng rộng cố định là nền tảng cho phát triển kinh tế và xã hội số; đồng thời, phát triển và hoàn thiện hạ tầng mạng diện rộng (mạng WAN) của Thành phố đáp ứng nhu cầu phát triển chính quyền số.

Hà Nội sẽ phát triển hạ tầng bưu chính như tăng cường xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; triển khai Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode gắn với bản đồ số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ xây dựng chính quyền số gắn với xây dựng thành phố thông minh, phục vụ người dân và hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics; thúc đẩy hoạt động cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố…

Thành phố khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển, khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động; đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông…Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, đào tạo kiến thức về chuyển đổi số; triển khai hệ thống giám sát, an ninh thông tin mạng tập trung.

Phú Văn

  • pvgas