Công ty CP Than Hà Tu:

Gặt hái nhiều kết quả quan trọng

08:00 | 19/04/2015

|
Trong 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công ty CP Than Hà Tu đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua là dấu ấn quan trọng, là tiền đề để Đảng bộ công ty tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, lãnh đạo hệ thống chính trị trong doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năng lượng Mới số 414

Mới đây, Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin đã vinh dự được Đảng ủy Than Quảng Ninh chọn để chỉ đạo đại hội điểm. Qua thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đã xác định rõ: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Tập đoàn giao; chuẩn bị thật tốt các phương án tổ chức sản xuất, phấn đấu sau năm 2015, công ty phát triển với không gian rộng hơn, ngành nghề đa dạng hơn trên cơ sở lấy sản xuất than là chính; đảm bảo không có biến động lớn về việc làm, thu nhập...

Gặt hái nhiều  kết quả quan trọng

Khai thác mỏ lộ thiên tại Công ty Than Hà Tu

Thực hiện mục tiêu này, bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ công ty cũng gặp không ít khó khăn do sản xuất kinh doanh luôn có biến động, sản lượng than khai thác hằng năm giảm dần do các vỉa đều ở giai đoạn kết thúc khai thác đã tác động đến tư tưởng của cán bộ, công nhân viên (CBCN). Cùng với đó là cơ cấu lao động còn nhiều bất cập, lao động  phụ trợ chiếm tỷ lệ cao, tạo sức ép rất lớn về đảm bảo việc làm và thu nhập. Trong khi đó, tác động của cơ chế thị trường ngày càng gay gắt; người lao động chưa theo kịp với những biến đổi nhanh chóng trong quản lý; nếp nghĩ, cách làm của một bộ phận CBCN chưa theo kịp với yêu cầu ngày càng cao.

Trước tình hình đó, Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai nhiều giải pháp trong công tác tổ chức sản xuất theo hướng vừa tổ chức khai thác, vừa cải tạo, mở rộng diện khai thác và thăm dò tìm thêm trữ lượng than nhằm duy trì và kéo dài tuổi mỏ. Đồng thời chủ động tìm thêm việc làm ở các địa bàn khác nhằm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh việc ổn định sản xuất và thu nhập cho người lao động, thời gian qua, công ty đang tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án khai thác lộ thiên khu vực Bắc Bàng Danh (vỉa 7 và 8 xuống sâu từ mức +30 đến -250). Đến nay, các hạng mục chính dự án này đã hoàn thành, khi đi vào hoạt động sẽ giúp công ty mở rộng sản xuất, phát triển ổn định.

Trong bối cảnh tiêu thụ than giảm, thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn, để có nguồn lực phục vụ ổn định và mở rộng sản xuất, Đảng ủy công ty xác định phải làm thật tốt công tác quản trị chi phí, quản lý tài nguyên, tài chính. Đảng ủy và chuyên môn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế khoán chi phí, xây dựng định mức giao khoán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế. Do lãnh đạo thực hiện tốt công tác đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị chi phí, quản lý tài chính và đẩy mạnh các phong trào thi đua... nên sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đến nay, việc thực hiện giao khoán giá thành công đoạn và nghiệm thu khoán chi phí hằng tháng đã đi vào nề nếp, tạo sự thống nhất từ công ty đến các bộ phận trực thuộc và người lao động, ý thức trách nhiệm của người lao động được nâng cao rõ rệt. 5 năm qua, ngoài việc tiết giảm chi phí chung 5% theo chỉ đạo của Tập đoàn, công ty tiếp tục tiết giảm được chi phí ở mọi công đoạn quản lý, tổng chi phí giảm được 42 tỉ đồng. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty, hằng năm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Sản lượng bốc xúc đất đá đạt 95 triệu m3; than khai thác đạt 7 triệu tấn, trung bình đạt 1,4 triệu tấn/năm; than tiêu thụ đạt 7,5 triệu tấn; doanh thu đạt 8.917 tỉ đồng; lợi nhuận đạt 283,4 tỉ đồng. Thu nhập của CBCN ổn định và có mức tăng trưởng khá trong khi sản lượng than khai thác giảm dần. Qua đó các năm 2013, 2014, công ty  được Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc.

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ công ty nhiệm kỳ qua đã tập trung thực hiện quyết liệt việc đổi mới các phương thức lãnh đạo, từ đổi mới việc ra các chủ trương, công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, tổ chức, cán bộ đến việc nêu gương của cán bộ đảng viên. Đáng chú ý là sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy công ty đã ra Nghị quyết số 729/NQ/ĐU “Về một số vấn đề và các giải pháp trong các mặt công tác hiện nay”, tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm là công tác tuyên truyền, công tác điều hành và công tác xây dựng Đảng. Sau 3 năm thực hiện, đến nay, hầu hết các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra đã được khắc phục, không có vấn đề mới phát sinh; tư tưởng CBCN đồng thuận, yên tâm, tin tưởng vào sự ổn định, phát triển của công ty.

Nói về mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phí Minh Vượng, Bí thư Đảng ủy công ty nhấn mạnh: Đảng bộ công ty tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu do Tập đoàn giao. Trong đó tập trung nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Trong nhiệm kỳ duy trì sản lượng than khai thác 2-2,5 triệu tấn/năm; thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, công tác AT-VSLĐ và môi trường; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng.

Ngọc Hà