Facebook, Google và Twitter "xoay xở" với bài toán tăng trưởng

10:05 | 03/11/2020

|
Thêm tin về việc Huawei sẽ xây dựng nhà máy chip tại Thượng Hải, Google cho chuyển một trang web thành một video ngắn.