EVNNPC đưa tỉ lệ tổn thất điện năng về 6,2%

22:31 | 15/04/2016

|
Đây là mục tiêu được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đưa ra tại Hội nghị Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng Tổng công ty tổ chức ngày 15/4.
evnnpc dua ti le ton that dien nang ve 62
Tổng giám đốc EVNNPC chủ trì Hội nghị trực tuyến.

Hội nghị được thực hiện qua cầu truyền hình tại Văn phòng Tổng công ty và các điểm cầu truyền hình tại các Công ty điện lực, các thành viên mở rộng đến Giám đốc- Trưởng tiểu ban giảm TTĐN các Điện lực cấp huyện,thị. Tổng giám đốc Thiều Kim Quỳnh đã chủ trì hội nghị.

Theo Ban Kinh doanh EVNNPC, giai đoạn từ 2011 đến 2015, tổn thất điện năng Tổng Công ty đã giảm 1,62%,  tổn thất điện lưới điện 110 kV chiếm 19- 25%, hàng năm mức giảm khoảng 0,15 - 0,25%. Lưới điện trung áp chiếm tỷ lệ tổn thất điện năng cao nhất từ 42-45%, hàng năm mức giảm khoảng 0,15-0,5%. Lưới điện hạ áp chiếm 33-36%, hàng năm mức giảm khoảng 0,1-0,3%, Trung bình 1 năm giảm 0,405%. Quý I/2016, tổn thất điện năng của Tổng Công ty đạt 6,67%.

Trong quý 1 năm 2016 EVNNPC đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn nhằm đảm bảo cung cấp điện, chống quá tải cho mùa hè 2016 và giảm TTĐN như: Đóng điện thêm  MBA AT2 trạm 220 kV Phú Bình 250 MVA, MBA T2 Tràng Bạch 40 MVA, trạm 110 kV Long Bình An 25 MVA; Đóng điện thêm 172,8 MVAr tụ bù (lưới 110 kV 97 MVAr, lưới hạ áp 75,8 MVAr); Thay công tơ định kỳ đạt hơn 600.000 công tơ 1 pha và hơn 36.000 công tơ 3 pha.

Hệ thống kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) toàn Tổng công ty đã thực hiện kiểm tra và lập 209.546 biên bản các loại, trong đó đã xử lý 21.073 trường hợp hư hỏng đo đếm và vi phạm sử dụng điện, đã truy thu, bồi thường được 10,96 triệu kWh (bằng 115,86% so cùng kỳ), tương đương 21,13 tỷ đồng, đạt 125,67% so cùng kỳ.

Cũng theo Ban kinh doanh EVNNPC, trong năm 2016, mục tiêu của Tổng công ty là đưa tỷ lệ tổn thất điện năng về mức là 6,2%. Và để đạt được chỉ tiêu này, EVNNPC sẽ phải giảm 0,48% so với năm 2015, do vậy đối với từng cấp điện áp tổn thất điện năng cần phải giảm được theo các mức: Lưới điện 110 kV: Giảm 0,05%; Lưới điện trung áp: Giảm 0,22%; Lưới điện hạ áp: Giảm 0,21%. Đại diện Ban Kỹ thuật Tổng công ty cho rằng, để thực hiện chỉ tiêu tổn thất về mức 6,2% trong năm 2016,  Tổng công ty cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp về chỉ đạo điều hành, tổ chức, quản lý kỹ thuật vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh bán điện.

evnnpc dua ti le ton that dien nang ve 62
Ảnh minh hoạ.

Đề cập cụ thể vấn đề này, Tổng Giám đốc Thiều Kim Quỳnh yêu cầu, Ban chỉ đạo tổn thất điện năng (BCĐ TTĐN) EVNNPC và các đơn vị thành viên gồm Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, 27 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện các giải pháp trọng tậm đã có kế hoạch nhằm giảm TTĐN năm 2016. Thứ nhất, cần đảm bảo tiến độ các công trình lưới điện, đặc biệt là lưới điện 110kV. Đối với lưới điện trung và hạ áp, thực hiện xây dựng 65 xuất tuyến trung áp tại các trạm 110kV với tổng chiều dài 394 km; xóa 17 trạm biến áp trung gian, nâng tiết diện 1227 km đường dây trung áp và 14.494 km đường dây hạ áp, 581km đường dây cấp điện áp 6, 10kV lên 22, 35kV. Nếu các dự này hoàn thành, dự kiến sẽ giảm khoảng 0,15% tỷ lệ TTĐN toàn EVNNPC.

Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành kế hoạch bù 2016 là 1429,4 MVAr; Rà soát lại các thiết bị máy biến áp ở các địa phương để thực hiện luân chuyển chuyển hợp lý nhằm chống quá tải trong các tháng nắng nóng; Hoàn thiện hệ thống đọc xa công tơ và điện tử hóa công tơ bán điện, đảm bảo kế hoạch thay định kỳ công tơ và các thiết bị của hệ thống đo đếm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện.

Ngoài ra các các đơn vị đề xuất danh mục cần cải tạo, nâng cấp theo thứ tự ưu tiên (sản lượng lớn, tổn thất cao và hiệu quả giảm TTĐN sau cải tạo lớn) để Tổng công ty  chọn lựa, phê duyệt nếu đảm bảo sau khi thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng đạt được: Đường dây trung áp 35,22 kV nhỏ hơn 2% ở khu vực thành phố, thị xã; nhỏ hơn 2,5% với khu vực không thuộc  TP, thị xã; Trạm biến áp hạ áp nhỏ hơn 3% với khu vực thành phố, thị xã và nhỏ hơn 5% ở khu vực không thuộc thành phố, thị xã. Đối với các dự án chống quá tải điện mùa nắng nóng, đáp ứng các yêu cầu của Công ty điện lực tỉnh, các Ban Kế hoạch, Kỹ thuật, Vật tư phải cùng thẩm định và đưa ra đề xuất cho lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt trong thời gian ngắn nhất.

Tổng Giám đốc EVNNPC cũng cho rằng, việc hoàn thành chỉ tiêu TTĐN năm 2016 còn phụ thuộc vào tiến độ đưa vào vận hành của các trạm biến áp 220kV thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia -NPT, điều này đòi hỏi phải thiết lập được các mối quan hệ có thể tác động, đôn đốc, đảm bảo lợi ích của cả hai bên.

Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp về chỉ đạo điều hành, tổ chức, quản lý kỹ thuật vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh bán điện với quyết tâm cao nhất, sự nỗ lực lớn nhất, tin rằng năm 2016, chỉ tiêu TTĐN của EVNNPC sẽ đạt được đề kế hoạch đề ra, là tiền đề vững chắc để đưa tỷ lệ TTĐN toàn EVNNPC về dưới 5% vào năm 2020.

Trần Phương