Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm

08:53 | 25/11/2020

|
Với tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, những năm qua, nhiều phong trào thi đua tiêu biểu mang dấu ấn riêng, tạo nên “bản sắc” của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã được lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong 5 năm qua, tổng sản lượng than khai thác của TKV đạt 188 triệu tấn; tổng sản lượng than tiêu thụ 205,8 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế; tổng doanh thu 613,9 nghìn tỉ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 17,9 nghìn tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 84,5 nghìn tỉ đồng. Năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm, tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm...

Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng những phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân trực thuộc TKV

Đặc biệt, những thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng của TKV trong 5 năm khá ấn tượng: Được trao tặng 29 Cờ thi đua của Chính phủ, 146 Cờ thi đua của các bộ, ngành; công nhận 32.488 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 6.666 Chiến sĩ thi đua cấp TKV, 1.648 chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành. Về khen thưởng, đã có 2.240 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen cấp bộ; 233 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 32 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 4 tập thể được tặng Huân chương Độc lập.

Tại Đại hội thi đua yêu nước TKV lần thứ V, giai đoạn 2020-2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả nổi bật của TKV trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. TKV đã đạt được những kết quả, thành tích toàn diện, giữ vững vai trò then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; nộp ngân sách, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm việc làm, thu nhập cho gần 10 vạn công nhân thợ mỏ.

Để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đặc biệt, trong nhiều năm nay, TKV đã luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng và lan tỏa hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” trong toàn ngành và có danh hiệu vinh dự riêng như: “Huy hiệu thợ mỏ vẻ vang” kết hợp với khen thưởng bằng vật chất, được tham quan trong và ngoài nước, nâng lương trước hạn…

Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của TKV

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong thời gian tới, điều kiện khai thác mỏ sẽ ngày càng khó khăn, yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng cao và đặc thù công việc của thợ mỏ dưới hầm sâu, trên khai trường, trong nhà máy cũng vất vả, nhọc nhằn. Trong bối cảnh đó, ngành than cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy: “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, “Càng thi đua, càng mau thắng lợi”. TKV tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đề ra; không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; ra sức thi đua phấn đấu xây dựng ngành than phát triển bền vững và “trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác” như Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, công nhân ngành than cách đây 52 năm.

Tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, TKV cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức các phong trào thi đua và chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua đang phát huy hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của TKV; chủ động phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng; đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực trong công tác tham mưu, kỹ năng trong tổ chức các phong trào thi đua cho những người làm công tác thi đua...

Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm
Giao lưu 3 gương lao động tiêu biểu của TKV giai đoạn 2016-2020

Đại hội thi đua yêu nước TKV lần thứ V đã tổng kết đánh giá đầy đủ những kết quả đã đạt được trong 5 năm (2015-2020), chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng là dịp tuyên dương những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TKV, qua đó khơi dậy, cổ vũ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, truyền thống của đơn vị Anh hùng, tinh thần “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Tại đại hội, Trường Cao đẳng Than và Khoáng sản Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cá nhân, tập thể cũng vinh dự nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Huy hiệu thợ giỏi của TKV.

Tùng Dương