Doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao môi trường đầu tư ở Việt Nam

21:07 | 13/12/2019

|
Tiếp tục Chương trình Lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam 2019 tại Đại học Harvard, Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã gặp gỡ một số chính khách và doanh nghiệp Mỹ.
loading...