-->
Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả

Điểm sáng chế biến, tiêu thụ than

10:33 | 19/04/2019

|
Trong chiến lược phát triển của TKV, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ than.

Ông Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả cho biết: Thực hiện chỉ đạo của TKV, công ty đã có nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ than trong tình hình mới.

Công ty đã quyết liệt triển khai nhiều nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành như: Tăng cường vận chuyển than mỏ theo kế hoạch TKV giao ngay từ những ngày đầu năm; tập trung đầu tư, nâng cấp kho cảng, tăng cường các biện pháp quản lý và bảo quản, phòng chống mưa bão, giám sát đo lường, bảo vệ chặt chẽ, giảm tỷ lệ hao hụt than dưới mức quy định của TKV; phối hợp chặt chẽ với các công ty sản xuất than để chủ động nguồn than, đặc biệt là công tác cung ứng than cho khách hàng như bố trí phương tiện ra, vào làm hàng kịp thời, an toàn.

diem sang che bien tieu thu than
Các phương tiện ra vào cảng Cẩm Phả bốc rót than đều được đảm bảo an toàn

Bên cạnh đó, công ty triển khai nhiều biện pháp điều hành sản xuất hiệu quả như: Thường xuyên phát động phong trào thi đua, thực hiện tiết giảm chi phí tạo thành phong trào tiết kiệm chi phí trong sản xuất mang lại hiệu quả cao, cụ thể: Tăng sản lượng than đi thẳng từ mỏ xuống phương tiện, hạn chế lưu kho; giảm sản lượng, tỷ lệ vun đống; tận dụng thủy triều, con nước trong bốc rót than xuống phương tiện để tiết kiệm nguyên nhiên liệu; giảm tỷ lệ hao hụt các công đoạn bao gồm hao hụt kho, hao hụt vận tải xà lan, bốc xếp, cân; điều hành hợp lý phương tiện ra vào cảng cũng như vùng chuyển tải, nhất là phối hợp sắp xếp tổ chức phương tiện bốc rót đáp ứng được tiến độ, không để ách tắc, không để phương tiện phải chờ đợi.

Đồng thời, chất lượng than giao cho khách hàng bảo đảm kể cả than xuất khẩu và than cho các hộ tiêu thụ trọng điểm trong nước như: Điện Nghi Sơn, Điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Mông Dương, được khách hàng đánh giá cao.

Theo nhận định của TKV, năm 2019, nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt là than cho điện. Do đó, TKV đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát lại năng lực sản xuất, nguồn nhân lực ngay từ những tháng đầu năm để từ đó đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp với yêu cầu thực tế. Đặc biệt, các công ty kho vận phải làm tốt công tác tiêu thụ, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện mục tiêu chung của TKV, năm 2019, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đặt mục tiêu tổng lượng than tiêu thụ 40,655 triệu tấn, tổng doanh thu 69.887 tỉ đồng, lợi nhuận 3.678 tỉ đồng. Theo kế hoạch, năm 2019, tổng sản lượng than tiêu thụ của công ty sẽ tăng thêm khoảng 4 triệu tấn (năm 2018 là 36,095 triệu tấn).

Để đạt được các mục tiêu đề ra, theo ông Bùi Văn Tuấn, bên cạnh tập trung làm tốt công tác thị trường, công ty đã và đang thực hiện tốt việc đẩy mạnh than chuyển vùng miền Tây về tiêu thụ. Đối với các loại than của các doanh nghiệp kinh doanh than cuối nguồn, công ty phục vụ pha trộn, bố trí đầy đủ tất cả phương tiện đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên tinh thần ưu tiên các hộ tiêu thụ trọng điểm trong nước với mục tiêu không để thiếu than. Ngoài ra, công ty còn phối hợp và chuẩn bị sẵn sàng nguồn than dự trữ ở các kho trong mọi điều kiện theo khả năng tiêu thụ, nhất là trong mùa mưa.

Đặc biệt, công ty chú trọng việc áp dụng khoa học công nghệ vào tất cả các khâu sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả, giảm lao động. Trên thực tế, công ty đã nâng cấp toàn bộ hệ thống về quản lý, đầu tư xây dựng cầu cảng Soi Đèn để bảo đảm tín hiệu an toàn hàng hải, dẫn luồng, dẫn tàu vào an toàn trên cơ sở áp dụng công nghệ mới; đầu tư công nghệ hiện đại cho phương tiện ra vào cảng Cẩm Phả…

Tính đến hết quý I/2019, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ hơn 9,8 triệu tấn than sạch, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lượng than tiêu thụ của toàn TKV từ đầu năm đến nay; tổ chức vận chuyển than chuyển vùng 144 nghìn tấn/100 nghìn tấn, bằng 144% kế hoạch quý, bằng 36% kế hoạch năm; doanh thu bán than 15.546 tỉ đồng/16.810 tỉ đồng, bằng 92,5% kế hoạch quý, bằng 23,1% kế hoạch năm…

Hiện nay, công ty tiếp tục điều hành công tác kho vận và khai thác cảng hợp lý để tăng cường tiêu thụ than đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng cường các phương tiện vận tải, tiêu thụ để bảo đảm giao hàng đúng kế hoạch.

Tính đến hết quý I/2019, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ hơn 9,8 triệu tấn than sạch, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lượng than tiêu thụ của toàn TKV từ đầu năm đến nay.

Quảng Ninh