Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV đến năm 2025

18:44 | 31/10/2023

168 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến năm 2025, trong đó, một trong những yếu tố quan trọng là quá trình thoái vốn nhà nước tại tập đoàn này.
Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKVĐiều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV
Đảng bộ Tập đoàn TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018Đảng bộ Tập đoàn TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV đến năm 2025
Trụ sở Tập đoàn TKV

Mục tiêu chung của kế hoạch tái cơ cấu TKV được Chính phủ thông qua là biến TKV thành một tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh mẽ, sử dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng. Dự kiến doanh thu của TKV đến năm 2025 sẽ đạt 853.500 tỷ đồng và đóng góp hơn 108.100 tỷ đồng vào ngân sách.

Đáng chú ý, kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp mà TKV nắm giữ cổ phần. Theo đó, TKV sẽ nắm giữ 100% vốn tại một công ty, từ 65% trở lên tại 10 công ty khác, và từ 50-65% vốn tại 9 công ty khác. Đối với 15 công ty còn lại, tập đoàn sẽ nắm giữ dưới 50% hoặc 0% vốn.

TKV cũng sẽ tiếp tục hợp nhất một số cặp công ty con, bao gồm Công ty cổ phần Than Cọc Sáu và Công ty cổ phần Than Đèo Nai; Công ty cổ phần Than Núi Béo và Công ty cổ phần Than Hà Lầm. Các công ty khác sẽ thoái vốn theo các kế hoạch riêng biệt được phê duyệt.

Nguồn vốn thu được từ quá trình thoái vốn sẽ được sử dụng để phát triển các dự án mới. Ngoài ra, TKV sẽ mở rộng các phương thức huy động vốn dài hạn như phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm tài chính ngân hàng, bên cạnh các phương thức huy động tài chính truyền thống.

Về cơ cấu tổ chức, TKV vẫn duy trì mô hình công ty mẹ - con. Công ty mẹ TKV (nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) sẽ thực hiện đồng thời hai chức năng chính là sản xuất và kinh doanh, cũng như đầu tư vốn vào các công ty con. Các công ty con sẽ hoạt động trong các ngành nghề và dự án mà công ty mẹ không thực hiện trực tiếp.

Các ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn gồm công nghiệp than, khoáng sản - luyện kim, điện và vật liệu nổ công nghiệp, cùng với một số ngành và nghề liên quan. Tùy theo tình hình kinh doanh và quyết định của Thủ tướng, TKV có thể mở rộng vào các ngành nghề khác.

Kế hoạch cũng tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên, đầu tư và chi phí. Cụ thể, tập trung vào việc xin giấy phép thăm dò và khai thác mỏ, triển khai các dự án trọng điểm và đầu tư vào thiết bị để tăng sản lượng và nâng cấp năng lực sản xuất. Đồng thời, cũng đặt ra chi phí lương thưởng thấp nhưng thu nhập cao, tăng hiệu quả lao động và giảm số lượng lao động không cần thiết.

Trong lĩnh vực sản xuất điện, TKV đặt mục tiêu tham gia vào thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đến năm 2025 với tầm nhìn đến năm 2030.

Huy Tùng