Chính phủ chỉ đạo về tiến độ hai dự án Alumin Tân Rai và Nhân Cơ

15:15 | 27/02/2014

|
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban về tình hình thực hiện hai dự án Alumin Tân Rai và Nhân Cơ.

Nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai, Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, các cơ quan và địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thi công, giải quyết vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hai dự án Alumin Tân Rai, Nhân Cơ.

Đối với Dự án Alumin Tân Rai, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phối hợp với nhà thầu khẩn trương khắc phục những khiếm khuyết đã phát hiện khi vận hành thử nghiệm; lập kế hoạch cụ thể để hoàn thành công tác quyết toán dự án chậm nhất trong tháng 12/2014.

Đồng thời lập báo cáo đánh giá đầu tư của dự án, bổ sung một số yếu tố đầu vào theo quy định, trên cơ sở đó phân tích hiệu quả đầu tư, những mặt được và những vấn đề cần rút kinh nghiệm, chủ động tính toán để đi đến cổ phần hóa nhà máy cũng như làm cơ sở thực hiện các dự án khác.

Đối với dự án Nhân Cơ, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đẩy nhanh tiến độ để dự án Alumin đưa vào chạy thử vào đầu quý III/2014; hồ chứa bùn đỏ phải hoàn thành xong trong tháng 6/2014.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TKV phải có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình xây dựng, Tập đoàn cần chủ động có phương án hoàn thổ, trồng cây bảo đảm môi trường; chỉ đạo và đôn đốc các liên doanh nhà thầu thực hiện Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động phối hợp với địa phương trong việc quản lý lao động và công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Các Bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan và địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thi công, giải quyết vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án và đề xuất các chính sách, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho 2 dự án Alumin Tân Rai, Nhân Cơ có hiệu quả.

Nguyễn Kiên