Công ty Than Uông Bí

Vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất tốt

07:14 | 17/09/2020

|
Trong 8 tháng năm 2020, Công ty Than Uông Bí đã sản xuất gần 1,8 triệu tấn than nguyên khai, đào mới 21.200m hầm lò và tiêu thụ 1,4 triệu tấn than. Tiền lương bình quân đạt 15,7 triệu đồng/người/tháng, riêng thợ lò trên 20 triệu đồng/người/tháng.
vua-chong-dich-tot-vua-san-xuat-tot
Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn kiểm tra sản xuất than hầm lò tại lò chợ Phân xưởng K17

Vừa qua, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Lê Minh Chuẩn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất than hầm lò và làm việc với Công ty Than Uông Bí.

Trong 8 tháng năm 2020, Công ty Than Uông Bí đã sản xuất gần 1,8 triệu tấn than nguyên khai, đào mới 21.200m hầm lò, tiêu thụ 1,4 triệu tấn than. Tiền lương bình quân 15,7 triệu đồng/người/tháng, riêng thợ lò trên 20 triệu đồng/người/tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Than Uông Bí đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty, Đảng bộ Than Quảng Ninh và Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành các nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, quản trị chi phí...

Công ty Than Uông Bí đang tiếp tục triển khai tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tinh gọn các đầu mối phòng ban, phân xưởng, giảm lao động phụ trợ và quản lý. Đồng thời, công ty đã và đang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn và đoàn công tác đã kiểm tra sản xuất than hầm lò tại lò chợ Phân xưởng K17. Đây là lò chợ cơ giới hóa chống giữ bằng giàn 2ANSH, khấu than tại vỉa 12 mức +30/+200 mỏ Tràng Khê, địa chất phức tạp, có độ dốc lớn, chất lượng than xấu. Ông Lê Minh Chuẩn thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân, yêu cầu công ty và phân xưởng cần đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an toàn lao động, thực hiện tốt quy trình kỹ thuật trong sản xuất, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho công nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Than Uông Bí, ông Lê Minh Chuẩn lưu ý: Trong những tháng còn lại năm 2020, công ty cần rà soát lại kế hoạch, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 với trạng thái bình thường mới “vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất tốt”, cân đối sản xuất và tiêu thụ hợp lý, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác đào lò, chuẩn bị tài nguyên sẵn sàng cho năm 2021; tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm công nghệ mới, phù hợp với đặc thù khoáng sàng của khu vực Tràng Bạch - Hồng Thái; tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, thường xuyên thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức sản xuất, lao động hợp lý để đạt hiệu quả cao...

Tùng Dương