Vietsovpetro mời thầu cung cấp nhân lực, vật tư phục vụ công tác Shut Down Job

10:39 | 14/06/2018

|
Gói thầu: DV-016/18-DA/FPSO - Cung cấp nhân lực, vật tư giàn giáo, tháo lắp bọc cách nhiệt và habitat phục vụ công tác Shut Down Job cho tàu FPSO TGT1 năm 2018 MSR 3147
Gói thầu: DV-016/18-DA/FPSO - Cung cấp nhân lực, vật tư giàn giáo, tháo lắp bọc cách nhiệt và habitat phục vụ công tác Shut Down Job cho tàu FPSO TGT1 năm 2018 MSR 3147
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm: Vận hành bảo dưỡng FPSO cho Hoàng Long 2018
Nguồn vốn: Từ doanh thu của Dịch vụ “Vận hành bảo dưỡng FPSO cho Hoàng Long 2018”.
Bên mời thầu: Z046410 - Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro
Số hiệu KHLCNT: 20180637270
Tên KHLCNT:
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2018 - 08:00 Đến ngày: 29/06/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng Thương Mại, XNKT. Địa chỉ: Số 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu
Giá bán: 500.000 VND
Thời điểm mở thầu: 29/06/2018 - 09:30
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền bảo đảm dự thầu: 11.000.000 VND (Mười một triệu đồng chẵn)
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày
Nội dung chính của gói thầu: DV-016/18-DA/FPSO - Cung cấp nhân lực, vật tư giàn giáo, tháo lắp bọc cách nhiệt và habitat phục vụ công tác Shut Down Job cho tàu FPSO TGT1 năm 2018 MSR 3147

dauthau

  • pvgas