Thứ bảy 20/04/2019 19:58

VietinBank được cấp phép cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa

16:30 | 11/10/2018

|
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ra Quyết định số 1912/QĐ-NHNN chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động “Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa” vào nội dung hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).
VietinBank tổ chức Hội nghị về sản phẩm phái sinh hàng hóa

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động “Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa” vào nội dung hoạt động ghi tại Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng số 142/GP-NHNN ngày 3/7/2009 của NHNN cấp cho VietinBank.

VietinBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 đối với nội dung hoạt động được bổ sung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng số 142/GP-NHNN ngày 3/7/2009 của NHNN cấp cho VietinBank.

Hải Anh

Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ nhận xe ô tô cứu thương chất lượng cao
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu nhận bàn giao xe ô tô cứu thương hiện đại
VietinBank tặng xe cứu thương chất lượng cao cho Khánh Hòa

Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-29-6-2018
  • pvp-ctcp
  • pvgas