Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 9/2017

17:51 | 31/05/2017

|
Viện Dầu khí Việt Nam tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 9/2017, chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học.

1 Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh:

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học - Mã số: 62 52 03 01

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 2 nghiên cứu sinh

2. Hồ sơ tuyển sinh:

- Hồ sơ tuyển sinh được phát hành tại 2 địa điểm:

- Tại Hà Nội: Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng phía Nam - Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí, số 4 Nguyễn Thông, Quận 3.

3. Phí dự tuyển:

- Miễn phí đối với Hồ sơ tuyển sinh và phí dự tuyển.

4. Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh: từ ngày đăng thông báo tuyển sinh đến hết ngày 08/9/2017.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Không muộn hơn ngày 08/9/2017.

- Thí sinh nộp hồ sơ theo hai cách:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nộp qua đường bưu điện đảm bảo Trung tâm nhận được hồ sơ không muộn hơn ngày 08/9/2017 (tính theo dấu bưu điện).

6. Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 15/9/2017 trực tiếp tại Viện Dầu khí Việt Nam hoặc trực tuyến qua hai điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

7. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 22/9/2017.

- Thí sinh có thể liên hệ với Viện theo địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin:

- Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37843061 (ext. 1410, Mr. Ngọc) – Email: cpti@vpi.pvn.vn

Hoặc truy cập tại trang web của Viện Dầu khí Việt Nam https://www.vpi.pvn.vn, chuyên mục Đào tạo/Đào tạo sau đại học.