Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Dầu Khí tuyển dụng chuyên viên

08:36 | 21/06/2018

|
Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Dầu Khí tuyển dụng chuyên viên phân tích tài chính

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2

Năm Lương: Cạnh tranh

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Dầu khí

Hết hạn nộp: 30/06/2018

PHÚC LỢI:

Bảo hiểm theo quy định

Chế độ nghỉ phép

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình lập ngân sách, dự báo dòng tiền và các báo cáo quản trị. Lập báo cáo quản trị và phân tích tài chính.

- Triển khai thực hiện quy trình lập kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm từng phòng/ban; hướng dẫn và hỗ trợ Ban GĐ và các Trưởng bộ phận ngân sách; tham gia xây dựng, rà soát quy trình lập ngân sách theo chiến lược của phòng/ban và các mục tiêu, định hướng chung của Công ty.

- Hợp nhất và rà soát ngân sách của Công ty và Tổng công ty.

- Lập và rà soát ngân sách hàng tháng, hàng quý, giữa niên độ và hàng năm so với báo cáo thực tế.

- Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu của các cơ quan chức năng

- Tham gia vào các tổ nghiên cứu tiền khả thi các dự án của công ty.

- Lập các biểu mẫu, mẫu báo cáo phân tích tài chính

- Thực hiện những việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận theo yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Trình độ: Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán

- Ưu tiên Chứng chỉ nghề CPA, ACCA hoặc CFA

- Kiến thức: Nắm và áp dụng tốt các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Kinh nghiệm: 02 năm làm việc với vị trí Chuyên viên Phân tích tài chính trong lĩnh vực Đầu tư phát triển mới

- Tiếng Anh: thành thạo 04 kỹ năng (Tương đương Toeic 650)

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Hình thức: Nhân viên chính thức

loading...