[PetroTimesTV] Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vươn ra biển lớn

19:33 | 30/08/2015

1,261 lượt xem
|
(PetroTimes) - 40 năm qua, từ tháng 9/1975 đến nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) không chỉ làm tốt nhiệm vụ thăm dò, khai thác dầu khí và các ngành công nghiệp phụ trợ trên lãnh thổ Việt Nam, PVN còn là đơn vị đầu tiên trong các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra nước ngoài. Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã đánh giá, PVN và các doanh nghiệp khác trong ngành Dầu khí đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của Nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đi đầu trong mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế...