• Văn chỉ làng Dòng - một biểu tượng văn hóa làng

    Văn chỉ làng Dòng - một biểu tượng văn hóa làng

    Địa phương nào muốn lập Văn chỉ thì phải có nhiều người đỗ đạt mà trước hết phải có người đỗ đại khoa, từ tiến sĩ trở lên, nghĩa là phải có nhân vật và sự kiện để khắc vào bia đá lưu danh muôn ...
Xin chờ trong giây lát...