Thứ hai 16/12/2019 01:08
  • don dien mat troi

    Đón điện mặt trời

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, dự kiến sẽ có khoảng 2.500 MW điện mặt trời bổ sung vào hệ thống điện quốc gia.
Xin chờ trong giây lát...