• Năm 2021, dầu khí thế giới đi về đâu?

    Năm 2021, dầu khí thế giới đi về đâu?

    (PetroTimes) - Ngành công nghiệp dầu khí thế giới vốn phụ thuộc vào sự thăng giáng của các chu kỳ kinh tế. Tuy nhiên, sự suy thoái do đại dịch Covid-19 gây ra không giống bất kỳ sự suy thoái nào.