• quyet liet bao dam cung ung du dien

    Quyết liệt bảo đảm cung ứng đủ điện

    Năm 2020 cần thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Xin chờ trong giây lát...