• Về bản "săn" học trò

    Về bản "săn" học trò

    Có những thầy cô giáo ở rẻo cao biên giới Nghệ An đang đến từng bản làng để vận động học trò đi học...
Xin chờ trong giây lát...