• Dòng Đăk Bla đang hấp hối

    Dòng Đăk Bla đang hấp hối

    Dòng sông Đăk Bla mang biết bao huyền thoại và cả những câu chuyện tình đẫm nước mắt. Nhưng tiếc thay, mấy năm gần đây, dòng sông đang lịm dần giữa mùa nước cạn.
Xin chờ trong giây lát...