• Bằng cấp cao thất nghiệp nhiều

    Bằng cấp cao thất nghiệp nhiều

    Theo dự báo của các chuyên gia, con số thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học trở lên chưa dừng lại ở đó mà sẽ có khoảng 200 nghìn cử nhân thất nghiệp ngay trong năm nay.
  • Cử nhân thất nghiệp ngày càng nhiều

    Cử nhân thất nghiệp ngày càng nhiều

    Số liệu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) công bố mới đây cho thấy, số người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp sau khi ra trường đang gia tăng.
Xin chờ trong giây lát...