• Chữa bệnh… online - hiểm họa khó lường

    Chữa bệnh… online - hiểm họa khó lường

    Thời đại công nghệ thông tin thật hữu ích đối với con người, trong đó cả những vấn đề cá nhân cũng được chia sẻ với tốc độ nhanh như điện. Tuy nhiên, Google không phải là bác sĩ!
Xin chờ trong giây lát...