[PetroTimesTV] Hội nghị BCH Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 14: Quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Petrovietnam

12:57 | 19/11/2023

29,424 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 16/11 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023 và quyết định nhiều vấn đề, nội dung quan trọng đối với sự phát triển của Tập đoàn.