[PetroTimesMedia] Kỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 55 thành công tốt đẹp

20:00 | 08/12/2022

|
(PetroTimes) - Ngày 8/12/2022, tại Trụ sở làm việc Bộ máy điều hành Vietsovpetro (TP. Vũng Tàu) đã diễn ra phiên họp chính thức kỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 55, với sự tham dự của các Ủy viên Hội đồng hai Phía. Sau 10 ngày làm việc tích cực và khẩn trương, Kỳ họp lần thứ 55 đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của hai Phía tham gia và sự ủng hộ của hai nhà nước Việt Nam - Liên bang Nga.