[PetrotimesMedia] BSR - Doanh nghiệp đặt nền móng cho ngành Lọc hóa dầu Việt Nam

15:37 | 06/12/2022

|
(PetroTimes) - Với khẩu hiệu “Khát vọng tiên phong”, BSR quyết tâm sẽ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu khu vực và có vị thế quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và lọc hóa dầu. Bằng giá trị cốt lõi: “Chính trực – Chuyên nghiệp – Đoàn kết – Sáng tạo – Hiệu quả”.