[PetroTimesMedia] Đánh giá công tác triển khai Hợp đồng BCC giữa PVOIL và PV GAS năm 2022

13:57 | 24/09/2022

|
(PetroTimes) - Để đánh giá việc triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), vào ngày 23/9/2022, Ban Điều phối BCC đã tổ chức cuộc họp điểm qua các kết quả đã đạt được, chia sẻ những khó khăn vướng mắc cũng như đề ra kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới.