[PetroTimesMedia] Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2023

19:03 | 28/06/2023

3,239 lượt xem
|
(PetroTimes) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT (PVChem) luôn trú trọng nâng cao chất lượng quản trị công ty, trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế để kiểm soát, giám sát các hoạt động của PVChem một cách minh bạch, có trách nhiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, người lao động.