[PetroTimes] Năng lượng tái tạo tiềm năng cho tăng trưởng GDP của Việt Nam

06:14 | 29/04/2023

|
(PetroTimes) - Chỉ tính riêng đối với chuyển dịch 2 ngành điện gió và điện mặt trời, tiềm năng đóng góp vào GDP của Việt Nam sẽ lên tới 70 - 80 tỷ USD, tạo ra khoảng 90 - 105 nghìn việc làm trực tiếp. góp phần không nhỏ vào chiến lược chuyển dịch và phát triển kinh tế xanh của Quốc gia.