Một lần đến Kho 703 Vùng 1 Hải quân

09:05 | 22/12/2020

|
Kho 703 (Vùng 1 Hải quân) là nơi quản lý, bảo quản và cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Hải quân.
Ngày 8-11-1980, Bộ Tư lệnh Hải quân ra quyết định thành lập Kho 703 trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân. Kho có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các đơn vị Hải quân. Đến cuối năm 2018, Kho 703 được bàn giao về Vùng 1 Hải quân.
Một lần đến Kho 703 Vùng 1 Hải quân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Kho 703

Trong 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Kho 703 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động thực hiện phương châm “kịp thời, chính xác, an toàn, chất lượng”, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát hơn 50.000 tấn hàng hóa các loại cho các đơn vị. Từ năm 2011 đến nay, kho luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Với thành tích đạt được, Kho 703 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhất, Nhì, Ba), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Đến Kho 703 vào thời điểm cuối năm 2020, chúng tôi được chứng kiến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khẩn trương bảo quản, niêm cất các loại VKTBKT. Thượng tá Nguyễn Ngọc Măng, Chủ nhiệm Kho 703, giới thiệu với chúng tôi về quá trình thực hiện nhiệm vụ của kho.

Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ của Kho 703 sẽ kiểm tra VKTBKT. Công việc bảo quản VKTBKT đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, chu đáo, chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn, không đơn thuần chỉ là trông nom, mở kho khi cần. Mỗi loại VKTBKT khác nhau sẽ có những công đoạn bảo quản, bảo dưỡng khác nhau, tuy nhiên tất cả đều phải theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, bảo đảm VKTBKT phục vụ tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một lần đến Kho 703 Vùng 1 Hải quân
Cán bộ chiến sĩ bảo quản vũ khí

Thượng tá Nguyễn Ngọc Măng cho biết, có được những kết quả đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho 703 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Một lần đến Kho 703 Vùng 1 Hải quân
Bảo quản vũ khí ở Kho 703, Vùng 1 Hải quân

Đảng ủy, chỉ huy Kho 703 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác kỹ thuật gắn với việc xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện các mục tiêu của các phong trào, cuộc vận động trong quân đội; đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, phù hợp thực tiễn đơn vị, như tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, gắn với thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu thi đua hằng năm về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tuân thủ quy phạm, quy định về an toàn vệ sinh lao động, điều kiện lao động, công tác quy hoạch, xây dựng doanh trại, kho trạm, cảnh quan môi trường...; tập trung củng cố hệ thống tổ chức, kiện toàn hội đồng an toàn bảo hộ lao động, các ban (tổ), cán bộ kiêm nhiệm công tác bảo hộ lao động; xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và kỹ thuật các cấp, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đến nay, Kho 703 đã xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, có quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa cho từng loại VKTBKT; tổ chức kiểm định các máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn. Kho 703 chấp hành nghiêm các quy định về an toàn trong huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng, vận hành VKTBKT, khí tài và tiếp xúc với các chất độc hại, dễ cháy, nổ... Kho 703 duy trì nghiêm công tác đăng ký, quản lý người, phương tiện ra vào đơn vị; định kỳ kiểm tra hệ thống tường rào bảo vệ, tuần tra, canh gác, hệ thống phòng, chống cháy, nổ, khắc phục những tồn tại có thể gây ra các nguy cơ dẫn đến mất an toàn. Nhờ đó, Kho 703 luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn kho tàng và VKTBKT.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Kho 703 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật có đủ phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật giỏi. Toàn kho nâng cao chất lượng thực hiện hai đột phá về công tác kỹ thuật hải quân “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Kho 703 đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất các loại VKTBKT; thực hiện nghiêm các chế độ, quy định về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Vừa qua, tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, Kho 703 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (8/11/1980 - 8/11/2020). Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Kho 703.

Xuân Khanh