Máy biến giấy vụn thành cuộn giấy vệ sinh mới

07:00 | 20/05/2020

|
Máy White Goat biến 40 tờ A4 xé vụn thành cuộn giấy vệ sinh trong 30 phút, giúp giảm rác thải văn phòng. 

Theo VnExpress