[Infographic] Nhà máy điện sử dụng động cơ Stirling

06:55 | 21/05/2020

|
Các máy phát điện chạy bằng cách hội tụ ánh sáng mặt trời vào động cơ Stirling cho hiệu suất cao hơn pin mặt trời. Hệ thống điện mặt trời dùng động cơ Stirling đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới.