Chủ nhật 18/08/2019 07:34

Gambia phê chuẩn điều khoản hợp đồng nhượng quyền Lô A2 và A5 cho Petronas

05:40 | 31/08/2018

|
Chính phủ Cộng hòa Gambia ở Tây Phi đã phê chuẩn thương vụ chuyển nhượng 40% cổ phần tại các lô dầu khí A2 và A5 ngoài khơi nước này của FAR Gambia Ltd cho một công ty con của Petronas.    
gambia phe chuan dieu khoan hop dong nhuong quyen lo a2 va a5 cho petronas

Theo các điều khoản của hợp đồng, Petronas sẽ chịu 80% chi phí khoan thăm dò giếng Samo-1, tối đa lên tới 45 triệu USD. Hiện FAR đã ký hợp đồng thuê tàu khoan Stena DrillMAX của Stena Drilling và dự kiến sẽ tiến hành khoan thăm dò giếng Samo vào cuối năm 2018. Ngoài ra, Petronas sẽ thanh toán 6 triệu USD tiền mặt cộng và trả lại FAR 80% chi phí của các giếng không tiến hành khoan. FAR sẽ vẫn nắm giữ 40% cổ phần tại các lô này.

FAR ước tính cấu tạo triển vọng Samo có trữ lượng tài nguyên lên tới 825 triệu thùng dầu và sẽ tiếp tục minh giải tài liệu địa chấn trong khu vực này nhằm xác định thêm các cấu tạo triển vọng khác và kế hoạch khoan thăm dò tiếp theo.

Trung tâm đào tạo và thông tin Dầu khí CPTI

gambia phe chuan dieu khoan hop dong nhuong quyen lo a2 va a5 cho petronas FAR ký thỏa thuận nhượng quyền thăm dò tại Gambia cho Petronas
gambia phe chuan dieu khoan hop dong nhuong quyen lo a2 va a5 cho petronas FAR (Úc) dự báo trữ lượng 1,1 tỷ thùng tại các lô ngoài khơi Gambia
gambia phe chuan dieu khoan hop dong nhuong quyen lo a2 va a5 cho petronas FAR và CNOOC UK ký thỏa thuận khu vực lợi ích chung ở ngoài khơi Senegal và Gambia