Thứ hai 16/09/2019 05:16

EVN tăng cường minh bạch thông tin

09:54 | 24/05/2019

|
Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc Bộ Công Thương có báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 20/3/2019, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - đã trả lời phỏng vấn về một số vấn đề liên quan đến thực hiện giá bán lẻ điện và thị trường điện.

PV: Ông có thể cho biết, với những đề xuất trong nội dung báo cáo của Bộ Công Thương về điều chỉnh biểu giá điện, điều chỉnh thông tin trên hóa đơn tiền điện, lắp đặt công tơ điện tử... EVN dự kiến triển khai thực hiện như thế nào?

evn tang cuong minh bach thong tin

Ông Dương Quang Thành: Với chỉ đạo của Bộ Công Thương, trước hết EVN đã có văn bản gửi các tổng công ty điện lực yêu cầu rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc tính hóa đơn, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, cung cấp kịp thời thông tin một cách công khai, minh bạch cho các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan có liên quan.

EVN cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng hằng tháng cho Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đánh giá tác động gián tiếp về ảnh hưởng của việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019, trong đó bao gồm so sánh điện năng tiêu thụ từng tháng so với cùng kỳ năm trước, so với trước khi tăng giá điện và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu.

EVN cũng sẽ kịp thời nghiên cứu để điều chỉnh mẫu hóa đơn tiền điện phát hành hằng tháng sao cho dễ hiểu hơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các sai sót nếu xảy ra trong quá trình ghi chỉ số và thanh toán tiền điện.

EVN sẽ tổng hợp số liệu về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng theo các bậc thang, đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để báo cáo Bộ Công Thương phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Hiện nay, toàn bộ khách hàng sử dụng điện đều có thể tự tra cứu thông tin về lượng điện sử dụng, hóa đơn tiền điện và chi tiết cách tính tiền điện trong tháng. Tuy nhiên, EVN cũng sẽ kịp thời nghiên cứu để điều chỉnh mẫu hóa đơn tiền điện phát hành hằng tháng sao cho dễ hiểu hơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các sai sót nếu xảy ra trong quá trình ghi chỉ số và thanh toán tiền điện; đẩy mạnh việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa để khách hàng dễ dàng cập nhật thông tin, giám sát được lượng điện tiêu thụ của mình, đặc biệt là hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2020.

Đặc biệt, EVN tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của Tập đoàn trong việc cung cấp điện, chi phí và các thông tin theo Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ về việc công khai thông tin của doanh nghiệp Nhà nước để cung cấp kịp thời, minh bạch đến người dân.

evn tang cuong minh bach thong tin
Hướng dẫn người dân thực hành tiết kiệm điện

PV: Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương có nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị để đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào năm 2021. EVN đã có chuẩn bị như thế nào cho lộ trình này, thưa ông?

Ông Dương Quang Thành: Trong công tác tái cơ cấu, EVN đã thực hiện nghiêm Quyết định 168/QĐ-TTg ngày 7/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định này, EVN tiến hành cổ phần hóa 3 tổng công ty phát điện, chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia hạch toán độc lập trong EVN và cổ phần hóa khâu dịch vụ bán lẻ để thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm 2021.

Hiện nay, EVN đã hoàn thành việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3, đã duyệt kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 và đang trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1. Dự kiến trong năm 2019-2020 sẽ hoàn thành thủ tục cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện 1 và 2. Sau 2 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, EVN sẽ lập phương án thoái toàn bộ vốn tại các tổng công ty phát điện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

EVN cũng đã hoàn thành đề án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thành công ty TNHH MTV và đã trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào cuối năm 2018, hiện nay Ủy ban đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, EVN sẽ khẩn trương triển khai thực hiện.

EVN sẽ hoàn thành Đề án tách bạch về tổ chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong năm 2019 và tất cả công tác tái cơ cấu đều hướng tới việc hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN đang xây dựng đề án thí điểm và sẽ trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 7/2019; đồng thời thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thị trường điện, hoàn thành dự thảo các quy định pháp lý trình Bộ Công Thương ban hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tách các doanh nghiệp bán lẻ để tiến hành cổ phần hóa theo lộ trình của Quyết định 168/QĐ-TTg.

PV: Xin cảm ơn ông.

Trong 4 thành phần: giá phát điện, phí truyền tải, phí phân phối và phí dịch vụ phụ trợ, giá phát điện chiếm tỷ trọng khoảng 65% trong điều kiện của Việt Nam. Tương lai, giá phát điện ngày càng tăng; ưu thế giá rẻ từ thủy điện của Việt Nam ngày càng giảm.

Hiện nay, nhiệt điện than, chiếm khoảng 40% và sẽ tăng dần trong vòng 10-15 năm tới. Than lộ thiên đã khai thác hết, chuyển sang khai thác than hầm lò, xuống sâu trong lòng đất, dẫn đến giá than ngày càng cao. Hơn nữa, giá than nhập lại phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái, chưa kể đến những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Vì vậy, khi tăng giá điện, phải dựa trên những tính toán về biến động giá của các loại tài nguyên này, cộng với tỷ giá ngoại tệ. Giá nguyên liệu tăng, nhân công tăng, tỷ giá hối đoái cũng tăng thì giá điện cũng phải tăng.

(GS.VS.TSKH Trần Đình Long, Phó chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam)

Việt Nam vẫn còn bao cấp giá điện, nên nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ, tiêu hao nhiều điện năng, đặc biệt là ở lĩnh vực sản xuất thép, xi măng... Do đó, Việt Nam cần xóa bỏ bao cấp giá điện, chấp nhận giá điện cao hơn, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

(Chuyên gia Phạm Chi Lan, nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

P.V