Giải toả công suất các nguồn năng lượng tái tạo:

EVN hoàn thành vượt tiến độ một số công trình lưới điện

20:38 | 04/11/2019

|
Trong thời gian qua, tổng công suất nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) như điện gió, điện mặt trời đã được phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận là 4.600MW, trong đó đến nay đã đưa vào vận hành 41 nhà máy với tổng công suất khoảng 2.140MW.

Công trình nâng công suất trạm 220 kV Tháp Chàm (tại Ninh Thuận) mới hoàn thành và đưa vào vận hành vào cuối tháng 10/2019

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện truyền tải theo văn bản 1891/TTg-CN ngày 27/12/2018, EVN đã khẩn trương tổ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn Ninh Thuận, Bình Thuận. Thông tin cập nhật đến nay cho thấy các công trình truyền tải điện được bổ sung quy hoạch này dự kiến đều thực hiện đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch ban đầu, bao gồm: Nâng công suất trạm 220kV Tháp Chàm từ 2x125MVA lên 2x250MVA. Cụ thể, bổ sung thêm máybiến áp thứ2tại trạm 220kV Hàm Tân, đầu tư xây dựngtrạm 220kV Phan Rí (2x250MVA) và đường dây đấu nối, đầu tư xây dựngtrạm 220kV Ninh Phước (2x250MVA) và đường dây đấu nốivà nâng công suất cáctrạm500kV Vĩnh Tân, Di Linh. 

Vào tháng 10/2019 vừa qua, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (thuộc EVN) đã hoàn thành nâng công suất trạm 220 kV Tháp Chàm, vượt tiến độ 1 năm so với kế hoạch và hoàn thành đầu tư xây dựng máy biến áp thứ 2 trạm 220kV Hàm Tân, vượt sớm hơn 2 tháng so với tiến độ đã được phê duyệt. 

Mặc dù vậy, các công trình lưới điện 220kV nêu trên được tính toán đề xuất tương ứng với tổng qui mô các nhà máy điện mặt trời, điện gió được phê duyệt bổ sung qui hoạch tính đến thời điểm tháng 8/2018. Trên thực tế, trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018 đã có thêm một số nhà máy NLTT tiếp tục được bổ sung qui hoạch, gây đầy và quá tải một số đường dây 110kV và trạm biến áp 220kV khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận.

Để góp phần tăng cường năng lực lưới điện giải tỏa công suất các nguồn điện NLTT trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận ngay từ năm 2020, EVN vừa có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung qui hoạch:

- Trạm 220kV Phước Thái: điều chỉnh từ qui mô công suất 250 MVA lên mức 625 MVA, tiến độ phấn đấu hoàn thànhnăm 2020và giao EVN làm chủ đầu tư dự án.

- Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo:bổ sungquyhoạchthêm trạm biến áp220/110kV, công suất 250MVAtại vị trí trạm cắt 110kV Vĩnh Hảo 6 (tỉnhBình Thuận) và nhánh rẽ 220kV đấu chuyển tiếp vào 1 mạch đường dây 220kV Phan Rí – Vĩnh Tân, chiều dài khoảng 2x1km, tiến độ phấn đấuvận hành năm 2020 và giao các Chủ đầu tư các NMĐ mặt trời tại khu vực Bình Thuận tự đầu tư và quản lý vận hành.

Ngoài ra, EVN cũng kiến nghị Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung qui hoạch cácđường dây 110kV Phước Thái – Phước Hữu và Phước Thái - Phước Hữu ĐL 1 với các đặc tính kỹ thuật và tiến độ đồng bộ với trạm 220 kV Phước Thái ở quy mô công suất đề nghị ở mức 625 MVA.

Hà Anh

Ký thỏa ước tín dụng cho Dự án điện mặt trời Sê San 4
EVN và các chủ đầu tư năng lượng tái tạo chung tay giải tỏa công suất cho khu vực Ninh Thuận
Nhà đầu tư kêu "rủi ro lớn" nếu giá điện mặt trời giảm sâu
'Các nhà đầu tư hiểu rõ, xây dựng đường dây truyền tải không thể nhanh được!'
Đưa năng lượng sạch đến từng hộ gia đình
Việt Nam thành công vượt bậc về chương trình điện mặt trời
Đầu tư lưới điện để tránh quá tải