Thứ năm 20/06/2019 05:57

Equinor phát hiện mỏ dầu mới ở Biển Bắc

16:27 | 05/03/2019

|
Sau khi khoan giếng thăm dò Telesto (34/8-18 S) thuộc giàn khoan Visund A, Equinor đã phát hiện ra một trữ lượng dầu mới khá lớn ở khu vực phía bắc của Biển Bắc, theo thông cáo báo chí ngày 4/3/2019 của công ty.

Giếng Telesto đã được khoan cách 2,5 km về phía đông của giàn khoan Visund A trong khối giấy phép 120.

Mục đích của việc khoan thăm dò là để xác định sự hiện diện của dầu trong trầm tích của Lower Jura (nhóm Statfjord).

equinor phat hien mo dau moi o bien bac

Giếng 34/8-18 S đã phát hiện ra một bể chứa dầu có độ dày khoảng 115 m.

Đá sa thạch đóng vai trò là chất hấp dụ, Equinor ước tính chất lượng của bể dầu này là vừa phải.

Ở phần trên của hệ tầng Lund ở Trias Thượng, các chuyên gia đã tìm thấy một lớp đá sa thạch ngậm nước dày khoảng 15 m với chất lượng hấp dụ dầu khá thấp.

Sự tiếp xúc của nước với dầu được quan sát thấy ở nhóm Statfjord thấp hơn, ở độ sâu 3.170 m dưới mực nước biển.

Theo dữ liệu sơ bộ, trữ lượng dầu có thể thu hồi ước tính khoảng 12-28 triệu thùng.

Trong tương lai, dữ liệu thu được từ hoạt động khoan sẽ được phân tích.

Equinor cùng với các đối tác sẽ xem xét khả năng liên kết bể dầu mới được phát hiện với cơ sở hạ tầng hiện có tại mỏ Visund.

Trong khi đó, giếng Telesto vẫn được bảo tồn.

Giấy phép cho lô lòng đất số 120 đã được trao vào năm 1985 trong khuôn khổ của vòng cấp phép 10-A.

Các đối tác của Equinor trong dự án là Petoro, ConocoPhillips và Repsol.

Giếng Telesto đã trở thành giếng thăm dò thứ 26 trong khu vực cấp phép 120.

equinor phat hien mo dau moi o bien bacKNOC và Equinor hợp tác phát triển trang trại điện gió nổi ngoài khơi Hàn Quốc
equinor phat hien mo dau moi o bien bacEquinor đệ trình kế hoạch nâng cao hệ số thu hồi dầu mới tại mỏ Gullfaks
equinor phat hien mo dau moi o bien bacEquinor xác định phát hiện khí và condensate ở phía Nam mỏ Kristin

Bá Thủy

RT