Xây dựng nông thôn mới

Điện đi trước một bước

07:23 | 05/10/2019

|
Hơn 6 triệu hộ dân nông thôn được sử dụng điện và các dịch vụ điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trực tiếp cung cấp với giá quy định của Nhà nước, hơn 90% số xã trên cả nước đạt tiêu chí về điện nông thôn... Đó là những dấu ấn nổi bật sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.
Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại hội nghị

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, trong giai đoạn 2010-2020, ngành công thương chú trọng triển khai thực hiện 2 tiêu chí trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gồm: Tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).

Trong giai đoạn này, mặc dù gặp không ít thách thức, nhưng với quyết tâm của cả ngành công thương và sự đồng thuận từ phía người dân, chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng.

Với lưới điện trung, hạ thế nông thôn, EVN và các đơn vị thành viên đóng vai trò chủ lực, nòng cốt, không ngừng cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới; đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, sinh hoạt; vận hành an toàn ổn định lưới điện của dân cư khu vực nông thôn. Vốn đầu tư giai đoạn 

2016-2019 đạt 81.700 tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 (50.100 tỉ đồng).

Đến nay, cả nước có 8.072/8.902 xã đạt tiêu chí số 4, chiếm 90,7% tổng số xã của cả nước, tăng gần 46% so với năm 2010 và tăng 8,3% so với năm 2015. Nhiều tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới về điện.

Cùng với việc đầu tư xây dựng, phát triển lưới điện khu vực nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ các tổ chức quản lý điện địa phương không đủ năng lực. Đến cuối năm 2018, EVN đã tiếp nhận gần 6.000 xã, quản lý bán điện trực tiếp tới hơn 6,2 triệu hộ dân và tiến hành cải tạo lưới điện sau tiếp nhận với tổng chi phí khoảng 8.000 tỉ đồng, qua đó, giúp các hộ dân nông thôn được sử dụng điện chất lượng, an toàn, ổn định, nông dân được mua điện theo giá quy định của Chính phủ và sử dụng các dịch vụ khách hàng do EVN cung cấp.

Song song với đó, EVN đã hoàn thành tiếp nhận quản lý và bán điện tại 11/12 huyện đảo, cấp điện ổn định, liên tục 24/24h phục vụ nhân dân trên các đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh chính trị và xã hội.

Nhiều tập thể và cá nhân của EVN được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ngành công thương giai đoạn 2010-2020 tổ chức ngày 

2-10-2019, ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc EVN - cho biết: Trong 10 năm triển khai tiêu chí số 4, khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn do đặc thù lưới điện nông thôn trải trên địa bàn rộng lớn, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, có những nơi chưa có đường giao thông, nhiều hộ dân sống rải rác. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình lưới điện mới ngày càng khó khăn, đặc biệt là lưới truyền tải điện 110/220 kV. 

Trong giai đoạn tới, EVN kiến nghị Chính phủ xem xét, cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 để thực hiện mục tiêu của Chương trình “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8-11-2013 và Quyết định 1740/QĐ-TTg ngày 13-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ

EVN kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố cần ưu tiên bố trí vốn ngân sách hằng năm của địa phương để đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, khi ngân sách Trung ương chưa bố trí vốn, do các dự án cấp điện theo Chương trình “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013-2020” mang tính công ích, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội nên không thể vay vốn thương mại để đầu tư.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương có kế hoạch và thống nhất danh mục các xã xây dựng nông thôn mới đồng bộ các nguồn lực để thực hiện 19 tiêu chí, sử dụng kết hợp các nguồn vốn có hiệu quả trong bối cảnh các nguồn vốn đều đang gặp khó khăn; đồng thời vận động các hộ dân tự nguyện tham gia giải phóng mặt bằng để có thêm vốn đầu tư xây dựng mới lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các xã.

Ngành điện cũng đề nghị các địa phương hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân trong việc phát quang hành lang an toàn lưới điện, vận động người dân không trồng các cây nhanh phát triển dưới đường dây hiện hữu.

Ông Nguyễn Thành Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới - khẳng định: Tiêu chí số 4 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo sẽ hỗ trợ tối đa để Bộ Công Thương, EVN hoàn thành được mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

 

Huyền Thương